Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Sendikamızca, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda yapılan teşkilatlanma çalışmaları esnasında sıklıkla duyduğumuz birtakım sorunlar aşağıdaki gibidir;

  • Bakanlıkça yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının adil kriterle dayalı olarak yapılmadığı;
  1. Sınav sonuçlarının, ilgililerin T.C. kimlik numaralarını girmek suretiyle öğrenildiğini, sınav sonuçlarının bu şekilde açıklanmasının personelin kafasında soru işaretleri oluşturduğunu, Adalet Bakanlığı dışında kalan birçok kamu kuruluşunun, sınav sonuçlarını kurumların internet sitesinden tüm kamuoyuna açık bir şekilde ilan edildiğini, Adalet Bakanlığının bu tür bir uygulama ile elde etmek istediği kazanımın personel tarafından anlaşılamadığı hususu,
  2. Yine bu sınavlar neticesinde alınan puanların bir öneminin bulunmadığını, yazılı sınavdan 90 üstü puan alanların bile mülakat sonucuna göre başarısız sayılabildiği, mülakat esnasındaki değerlendirme kıstasının net olmadığı gibi, mülakatta alınan puanın yazılı sınavdan daha önemli olduğu düşünülmekte ve böylesine anlaşılması güç bir değerlendirme süreci karşısında, personelin psikolojisinin bozulduğu, görevde yükselme sınavı ile planladığı kariyer hedefine ulaşmanın imkânsızlaştığını ve kariyer planlaması yapamadığı, aidiyet duygusunun ve iş barışının zedelendiğini ve sonuç olarak başka kurumlara geçiş yapmak için uğraştıkları hususu,
  3. Yine İlk Derece Adalet Komisyonlarınca yapılan sınavlarda da yukarıda yazılanlar ile benzer sorunların yaşandığı, Kpss ‘den 80-100 arası iyi bir puan alıp, klavye sınavında 120-150 arası kelime yazan kişilerin bile mülakat sonucunda elenebildiği hususu,
  4. Daha önceleri, sınav tarihi açıklandıktan sonra, kurumlarca üç ay süreli sınav hazırlık çalışması yaptırıldığı ve bu çalışmanın personeller üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu ve üç aylık sürenin sınava hazırlanmak için makul bir süre olduğu, bu nedenle açılacak sınavların, sınav tarihinden en az üç ay önce ilan edilmesinin personelin sınava hazırlanabilmesine katkı sunacağı hususu,
  5. Yine Bakanlıkça yapılan, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarında da yukarıda anlatılanlara benzer sorunlarla karşılaşıldığı hususu,

Personeller tarafından çok defa tarafımıza bildirilmiş ve yukarıda belirtmiş olduğumuz konular hakkında gerek kamu vicdanını ve gerekse kurum personelinin kafasındaki soru işaretlerini giderecek çalışmaların yapılması için ilgili yerlere bildirimde bulunmamız istenmiştir.

Bu itibarla;

1-Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarının, isteyen herkesin ulaşabileceği aleni bir şekilde yayımlanmasının sağlanması,

2-Mülakat değerlendirme kıstaslarının ne olduğu, mülakat sonucunun sınava etkisinin ne olduğu ve mülakattan elde edilen puanın ne olduğunun, net ve açık bir şekilde yayımlanmasının sağlanması,

3-Yapılacak sınavların en az üç ay önce personele bildirilmesinin sağlanması,

Hususlarındaki beklenti ve kaygılarınızı içeren yazımızı Adalet Bakanlığının ilgili birimine gönderdik.

Yazının orijinaline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1 2

Latest posts by Yavuz Şensoy (see all)

Yavuz Şensoy

Yargı Çalışanları Sendikası Kurucu Genel Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir