SENDİKALAŞMAYA %2 BARAJI

Kurulduğu günden beri gerek üyeleri ve gerekse tüm kamu çalışanları için katkı oluşturmaya çalışan sendikamız, bu kez de %2 barajı ile karşı karşıya kalmış durumdadır. Kurulduğumuz dönemde yetkili sendikanın bir zafer olarak adlettiği %1 örgütlenme şartının kaldırılması için yoğun mücadele ile başlayan sendikal yapılanmamız, bu kez %2 barajı ile engellenmeye ve hatta yok edilmeye çalışılmaktadır. Kısaca bu %2 barajının ne olduğunu anlatmak gerekirse; torba yasa içinde bulunan ve alt komisyondan geçen kanun teklifine göre, bulunduğu hizmet kolunda %2 örgütlenme barajını aşmış sendika üyelerine, toplu sözleşme ikramiyesi olarak 702TL ödenmesini, bu barajın altında kalan sendikaların üyelerine ise 250TL olarak toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören bir kanun çalışması.

Peki bunun sendikal örgütlenmeye ne gibi bir faydası olacak, bize göre faydasından çok zararı olacak. Nedeni ise; tek tip sendikacılık ve sendika ağalarının oluşmasına zemin hazırlayacak bu teklif, ileride kamu çalışanlarının haklı taleplerinin göz ardı edilerek, etkisiz bir sendikacılık zemininin hazırlanmasında ön adım niteliğindedir. Zira mevcut durumda yetkili ama etkisi tartışmalı olan sendikanın memuru düşürdüğü hal ortadayken, sahada elde edemediği başarıyı hükümete baskı yapmak suretiyle elde etmeye çalışmak, sendikacılığın ileride nasıl bir duruma evrileceğinin de en net göstergesi gibidir.

Gerek ILO fasıllarında ve gerekse Anayasa ile güvence altına alınmış sosyal haklara darbe niteliğinde olan bu kanun çalışması kabul edilebilir olmadığı gibi, Türkiye’nin 100. yıl vizyonu ile de örtüşmediği gayet açıktır. Memur sendikacılığını biraz inceleyecek olursak, zamanında Kamu-Sen ‘in ortaya koyduğu %5 teşkilatlanma barajı altında kalan ve bu nedenle üyelerinden kesinti alamayan Memur Sen, daha sonra mevcut hükümetin sendikalaşmanın önünü açan kanun çalışması ile bugün bulunduğu yerlere gelebilmişken, yine aynı sendikanın ve aynı hükümetin sendikalılaşma özgürlüğüne tahakküm uygulayacak böyle bir yasada paydaş olmaları son derece üzüntü verici olduğu gibi sedikacılığın da nasıl evrimleştiğinin ve son tahlilde ne duruma geldiğinin en açık ifadesidir.

Biz Yargı Çalışanları Sendikası olarak bu sürece direnecek olmamıza rağmen, üyelirimizden böyle bir fedakarlık beklemek elbette haksızlık olacaktır. Eminiz ki bu kanun çıkması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilecektir fakat geçen süreçte hiçbir üyemizin bu yönde bir mağduriyet yaşamaması içinde bizlerin, elimizden gelen tüm gayreti sonuna kadar göstereceğinden hiçbir üyemizin şüphesi olmasın.

Yargı Sen
Takip Et
Latest posts by Yargı Sen (see all)

Yargı Sen

Bizim yegane amacımız; üyemiz olsun yada olmasın tüm kamu çalışanlarının hak ettiği, insana yakışır bir iş ortamında, eşit şartlara ve şansa sahip olduğu, gelecek ve geçim kaygısı yaşamadığı bir çalışma düzeni inşa edebilmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir